• INNOVATION
  PRECISION
  QUALITY
 • OUR CERTIFICATIONS:

  ISO 9001:2015
 • GOOD QUALITY PRODUCTS
  ON TIME DELIVERY
  SATISFACTORY CUSTOMER SERVICE
 • WELDING TECHNOLOGY
  FOR PROGRESSIVE DIES AND
  MULTI-FORMING MACHINES
Quality Management

Good Quality Products!
On Time Delivery!
Satisfactury Customer Service!

ISO 9001:2015
English

German

Thailand

Welcome to Patterer Technical Parts - Thailand

นวัตกรรม
เราเป็นบริษัทที่อายุยังน้อย มุ่งบรรลุสู่ความสำเร็จ ผลิตชิ้นส่วนตัดต่อกระแสไฟที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนผสม และการประกอบชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูง ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการสื่อสาร อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า การพัฒนาและการผลิตร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิ้นส่วนผสม (ชิ้นส่วนโลหะกับชิ้นส่วนพลาสติก) เป็นงานที่อยู่ในระดับแนวหน้า

การสร้างเครื่องมือ และวัสดุที่นำมาใช้งาน รวมทั้งการทำแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปโลหะ เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เหมาะสมที่สุด ที่ทำให้ชิ้นส่วนมีคุณภาพดีที่สุด
ข่าว
สิทธิพิเศษการส่งเสริมการลงทุนเพิ่ม

นอกจากประเภท 4.3 “กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ” แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเภท 5.5 “กิจการการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์”

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

บริษัท แพทเทอเร่อ เทคนิคคอลพาทส์ จำกัด ให้บริการด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เช่น การเชื่อมหน้าสัมผัสด้วยวิธีการเชื่อมในแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปโลหะ (In die welding) โดยใช้อุปกรณ์ BIHLER 1000 การทำเกลียวตัวเมียในแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (In die tapping) โดยใช้อุปกรณ์ในการทำเกลียวตัวเมียของ PRONIC และการย้ำหมุดหน้าสัมผัสโดย
โมดูลที่ได้รับการพัฒนาด้วยตนเอง ...
อ่านต่อ


Patterer Technical Parts - Thailand - Products

บริษัท
กลุ่มบริษัทของเรามีความโดดเด่นในความยืดหยุ่น ทั้งในด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากที่สุด รวมทั้งพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นหลักประกันความมั่นใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผลิตตามข้อกำหนดความต้องการของลูกค้า ...

... อ่านต่อ
ผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนประกอบและชิ้นส่วนผสมโลหะกับพลาสติกที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนใหญ่บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนประกอบเหล่านี้ให้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟแสงสว่าง ...

... อ่านต่อ
เทคโนโลยี
เครื่องปั้มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะชนิดความเร็วสูง ตราอักษร BRUDERER และ เครื่องขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะแบบ Multi-Slide ตราอักษร BIHLER ที่ใช้งานอยู่ที่บริษัทของเรา พร้อมทำการผลิตชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปโลหะต่างๆ ที่มีความแม่นยำทุกรูปแบบ จากวัตถุดิบชนิดต่างๆ ...

... อ่านต่อ

หน้าแรก:
เกี่ยวกับบริษัท:
คุณภาพ:
เทคโนโลยี:
ผลิตภัณฑ์:
ติดต่อเรา:
ข้อตกลงและเงื่อนไข: